Śródmieście (Warszawa) - Tomografia Komputerowa na NFZ

aktualizacja: styczeń 2023 r.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

SZPITAL SOLEC SPĂĹKA Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ

SOLEC 93
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
tel. 22 602 05 50

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 5 dni
Liczba osób oczekujących: 0

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI SP ZOZ

MIKOŁAJA KOPERNIKA 43
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
tel. 22 83 05 431

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 10 dni
Liczba osób oczekujących: 0

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W WARSZAWIE

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCZNE CENTRA DIAGNOSTYCZNE VOXEL W WARSZAWIE

KOSZYKOWA 78
WARSZAWA
tel. 22 494 36 16

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 29 dni
Liczba osób oczekujących: 766

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ZAKŁADU RENTGENODIAGNOSTYKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORĹOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAĹCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE

CZERNIAKOWSKA 231
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
tel. 225841178

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 28 dni
Liczba osób oczekujących: 79