Zabrze - Tomografia Komputerowa na NFZ

aktualizacja: styczeń 2023 r.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 9
ZABRZE
tel. (032)373 36 00

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 145 dni
Liczba osób oczekujących: 837

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wincentego Lipa 2
Godula
tel. (032)344 08 04

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 21 dni
Liczba osób oczekujących: 69

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH

3 MAJA 13-15
ZABRZE
tel. (032)370 42 63

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 149 dni
Liczba osób oczekujących: 680

Tomografia komputerowa w Zabrzu to rodzaj badania, który umożliwia przeprowadzenie dokładnej i szybkiej diagnostyki wielu narządów. To badanie nieinwazyjne oraz bezbolesne. Trwa wyjątkowo krótko, ponieważ jest to od nawet kilkunastu sekund do maksymalnie kilku minut. Dokładny czas badania uzależnione jest od badanego narządu oraz od celu jego przeprowadzenia.

Tomografia komputerowa w Zabrzu to badanie, które wykorzystuje się w planowanych badaniach diagnostycznych oraz w diagnostyce pourazowej. Badanie jest wykonywane na podstawie skierowania. Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża u kobiet, ale badanie może zostać mimo tego przeprowadzone w sytuacji zagrożenia życia matki. Badanie jest wykonywane w pozycji leżącej. Wskazania do wykonania tomografii komputerowej to: urazy głowy, ropnie mózgu, krwawienia śródczaszkowe, wady wrodzone, wady rozwojowe, urazy rdzenia kręgowego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby onkologiczne, choroby neurologiczne, urazy narządów wewnętrznych, stany zapalne organów. Lekarz prowadzący decyduje o ostatecznym wskazaniu na badanie tomografem komputerowym.

W trakcie badania pacjent jest ułożony na stole tomografu. Jest ubrany, jest w pełni przytomny oraz pozostaje w kontakcie z obsługą aparatu. Badanie jest bezinwazyjne. Stół, na którym leży pacjent, wjeżdża do aparatu, tzw. gantry. Tam ma miejsce właściwa część badania. Pacjent powinien pozostać w bezruchu, aby uzyskać dobrej jakości zdjęcia. Dzięki krótkiemu czasu badania nie powinno to stanowić problemu. Podczas dokonywania poszczególnych pomiarów pacjent jest proszony o wstrzymanie oddechu. O wszystkim informuje personel, który czuwa nad właściwym przebiegiem procesu. Specjalny interkom zapewnia prawidłową komunikację pomiędzy personelem a pacjentem.