Śródmieście (Szczecin) - Tomografia Komputerowa na NFZ

aktualizacja: czerwiec 2022 r.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  W SZCZECINIE

JAGIELLOŃSKA 44
SZCZECIN
tel. 091 4329525

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 19 dni
Liczba osób oczekujących: 202

Tomografia komputerowa w Szczecinie stanowi rodzaj badania, który umożliwia wykonanie dokładnej i szybkiej diagnostyki wielonarządowej. To badanie bezbolesne i nieinwazyjne. Trwa wyjątkowo krótko, ponieważ zajmuje od nawet kilkunastu sekund do maksymalnie kilku minut. Określenie dokładnego czasu badania jest uzależnione od celu jego przeprowadzenia oraz od badanego narządu.

Tomografia komputerowa w Szczecinie jest wykorzystywana podczas planowanych badań diagnostycznych oraz w diagnostyce pourazowej. Badanie jest wykonywane na podstawie skierowania. Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża u kobiet, ale badanie może zostać mimo tego przeprowadzone w sytuacji zagrożenia życia matki. Badanie jest wykonywane w pozycji leżącej. Wskazania do wykonania tomografii komputerowej to: urazy głowy, ropnie mózgu, krwawienia śródczaszkowe, wady wrodzone, wady rozwojowe, urazy rdzenia kręgowego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby onkologiczne, choroby neurologiczne, urazy narządów wewnętrznych, stany zapalne organów. Lekarz prowadzący decyduje o ostatecznym wskazaniu na badanie tomografem komputerowym.

W czasie wykonywania badania pacjent jest ułożony na stole tomografu. Jest ubrany, jest w pełni przytomny oraz jest w stałym kontakcie z obsługą aparatu. Badanie nie jest inwazyjne. Stół, na którym leży pacjent, wjeżdża do aparatu, tzw. gantry. Tam ma miejsce właściwa część badania. Pacjent powinien pozostać w bezruchu, aby uzyskać dobrej jakości zdjęcia. Dzięki krótkiemu czasu badania nie powinno to stanowić problemu. Podczas dokonywania poszczególnych pomiarów prosi się pacjenta o wstrzymanie oddechu. O wszystkim informuje personel, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu. Specjalny interkom zapewnia prawidłową komunikację pomiędzy personelem a pacjentem.