Radom - Tomografia Komputerowa na NFZ

aktualizacja: styczeń 2023 r.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR TYTUSA CHAŁUBIĹSKIEGO

TOCHTERMANA 1
RADOM
tel. 0483615585

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 6 dni
Liczba osób oczekujących: 9

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SP. Z.O.O.

UNIWERSYTECKA 6A
RADOM
tel. 48 377 90 20

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 34 dni
Liczba osób oczekujących: 525

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

ENDOMED JANUSZ ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA

JANA KILIŃSKIEGO 6
RADOM
tel. 48/365-44-72

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 11 dni
Liczba osób oczekujących: 141

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

J. ALEKSANDROWICZA 5
RADOM
tel. 48 361-32-06

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 10 dni
Liczba osób oczekujących: 14

Tomografia komputerowa w Radomiu to rodzaj badania, który gwarantuje przeprowadzenie dokładnej i szybkiej diagnostyki narządów całego ciała. To badanie nieinwazyjne oraz bezbolesne. Trwa wyjątkowo krótko, ponieważ jest to od kilkunastu sekund do maksymalnie kilku minut. Dokładne określenie czasu badania jest uwarunkowane od celu jego przeprowadzenia oraz od badanego narządu.

Tomografia komputerowa w Radomiu jest wykorzystywana podczas planowanych badań diagnostycznych oraz w diagnostyce pourazowej. Badanie jest wykonywane na podstawie skierowania. Przeciwwskazaniem do badania jest ciąża u kobiet, ale badanie może zostać mimo tego wykonane w sytuacji zagrożenia życia matki. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej. Wskazania do wykonania tomografii komputerowej to: urazy głowy, ropnie mózgu, krwawienia śródczaszkowe, wady wrodzone, wady rozwojowe, urazy rdzenia kręgowego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby onkologiczne, choroby neurologiczne, urazy narządów wewnętrznych, stany zapalne organów. Ostateczne wskazanie na badanie tomografem komputerowym leży w gestii lekarza prowadzącego.

W czasie wykonywania badania pacjent jest ułożony na stole tomografu. Jest ubrany, jest w pełni przytomny oraz jest w stałym kontakcie z obsługą aparatu. Badanie nie jest inwazyjne. Stół, na którym leży pacjent, wjeżdża do aparatu, tzw. gantry. Wewnątrz odbywa się właściwa część badania. Pacjent pozostaje w bezruchu, aby uzyskać dobrej jakości zdjęcia. Dzięki krótkiemu czasu badania nie powinno to stanowić problemu. Podczas dokonywania poszczególnych pomiarów pacjent jest proszony o wstrzymanie oddechu. O wszystkim informuje personel, który czuwa nad właściwym przebiegiem badania. Komunikacja odbywa się za pomocą specjalnego interkomu.