Białystok - Tomografia Komputerowa na NFZ

aktualizacja: styczeń 2023 r.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU IM. MARIANA ZYNDRAMA-KOŚCIAŁKOWSKIEGO

FABRYCZNA 27
BIAŁYSTOK
tel. 47-7104038

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 39 dni
Liczba osób oczekujących: 300

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

OGRODOWA 12
BIAŁYSTOK
tel. 085-6646888

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 39 dni
Liczba osób oczekujących: 338

CENTRUM MEDYCZNE "DIAGNOSTYKA" NZOZ PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ NR 1

TMS DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.

M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 24A
BIAŁYSTOK
tel. 085-831-89-00

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 0 dni
Liczba osób oczekujących: 751

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

NZOZ "RADIOLOGICA"

ADAMA MICKIEWICZA 25
BIAŁYSTOK
tel. 857193496

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 29 dni
Liczba osób oczekujących: 101

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU

WASZYNGTONA 17
BIAŁYSTOK
tel. 85 7450-626

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 15 dni
Liczba osób oczekujących: 13

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO

M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 25
BIAŁYSTOK
tel. 85 74 88 350

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 36 dni
Liczba osób oczekujących: 179

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK

SIENKIEWICZA 79
BIAŁYSTOK
tel. 856751906

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 3 dni
Liczba osób oczekujących: 4

CENTRUM MEDYCZNE "DIAGNOSTYKA" NZOZ PRACOWNIA TK NR3

TMS DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.

ŻURAWIA 14
BIAŁYSTOK
tel. 085 744 70 90

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 32 dni
Liczba osób oczekujących: 232

Tomografia komputerowa w Białymstoku stanowi rodzaj badania, który umożliwia wykonanie dokładnej i szybkiej diagnostyki wielonarządowej. Jest to badanie bezbolesne i nieinwazyjne. Trwa wyjątkowo krótko, ponieważ zajmuje od nawet kilkunastu sekund do maksymalnie kilku minut. Dokładne określenie czasu badania jest uwarunkowane od celu jego przeprowadzenia oraz od badanego narządu.

Tomografia komputerowa w Białymstoku to badanie, które wykorzystuje się podczas planowanych badań diagnostycznych oraz w diagnostyce pourazowej. Badanie wykonuje się na podstawie skierowania. Ciąża u kobiet jest przeciwwskazaniem do wykonania tomografii, ale badanie może zostać mimo tego wykonane w sytuacji zagrożenia życia matki. Badanie jest wykonywane w pozycji leżącej. Tomografia komputerowa obejmuje szereg wskazań: urazy głowy, ropnie mózgu, krwawienia śródczaszkowe, wady wrodzone, wady rozwojowe, urazy rdzenia kręgowego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby onkologiczne, choroby neurologiczne, urazy narządów wewnętrznych, stany zapalne organów. Lekarz prowadzący decyduje o ostatecznym wskazaniu na badanie tomografem komputerowym.

Podczas badania pacjent pozostaje w pozycji leżącej na stole tomografu. Pozostaje w ubraniu, jest w pełni przytomny oraz jest w stałym kontakcie z obsługą aparatu. Badanie nie jest inwazyjne. Stół, na którym leży pacjent, wjeżdża do aparatu, tzw. gantry. Wewnątrz odbywa się właściwa część badania. Pacjent powinien pozostać w bezruchu, aby uzyskać dobrej jakości zdjęcia. Krótki czas badania powinien sprawić, że nie stanowi to problemu. Podczas wykonywania poszczególnych pomiarów prosi się pacjenta o wstrzymanie oddechu. O wszystkim informuje personel, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu. Komunikacja odbywa się za pomocą specjalnego interkomu.